Služby
účetnictví a poradenství...daňové přiznání, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z příjmů...….Dlouhodobá spolupráce a důvěra.

vedení daňové evidence 

Daňová evidence je povinná pro fyzické osoby (nepodléhající povinnosti vést účetnictví) za účelem zjištění základu daně z příjmů.

Při vedení daňové evidence poskytujeme klientům obdobný rozsah informací jako u účetnictví. Jedná se zejména o stav neuhrazených pohledávek a závazků, propočet daňové povinnosti k dani z příjmů, sestavení daňových přiznání k DPH, silniční dani a další související služby ve vztahu k orgánům státní správy.

 • zpracování předaných účetních dokladů podle platných zákonů a předpisů
 • vedení všech zákonem daných knih a evidencí
 • zpracování přiznání k DPH jak čtvrtletního tak měsíčního
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přehledů pro SP a ZP
 • zpracování všech ostatních přiznání (k dani silniční, darovací, z nemovitosti...)
 • účetní a daňové poradenství
 • zastupování na úřadech včetně prováděných kontrol
 • zasílání nebo tisk měsíčních příkazů k úhradě
 • ... a další služby s tím spojené

vedení účetnictví 

Je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví, účetních standardů a dalších návazných předpisů. Samozřejmostí je poskytování pravidelných informací o stavu účetnictví.

 • zpracování předaných účetních dokladů podle platných norem a zákonů
 • vedení všech zákonem daných knih a evidencí
 • zpracování přiznání k DPH jak čtvrtletního tak měsíčního
 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • zpracování účetních závěrek (výkaz zisku a ztrát, rozvaha)
 • zpracování všech ostatních přiznání (k dani silniční, darovací, z nemovitosti...)
 • účetní a daňové poradenství
 • zastupování na úřadech včetně prováděných kontrol
 • zasílání nebo tisk měsíčních příkazů k úhradě
 • účetnictví i pro neziskové organizace a spolky
 • účetnictví BD a SVJ
 • ... a další služby s tím spojené

zpracování mezd & personalistika 

Vedle pravidelného měsíčního výpočtu mezd zajišťujeme i vedení mzdových listů, evidenčních listů důchodového pojištění, přihlášky a odhlášky zaměstnanců.

Poskytujeme poradenství při uzavírání pracovních smluv, rozvázání pracovních poměrů a dalších problematik v personální agendě.

 • vedení personalistiky
 • přihlášky, změny a odhlášky zaměstnanců i firmy na všech potřebných institucích
 • kompletní měsíční zpracování mezd
 • podávání měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ
 • zaslání nebo tisk příkazu k úhradě se všemi zákonnými platbami
 • tisk výplatních lístků a výplatnic podle přání klienta
 • zpracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance nebo vydání Potvrzení o příjmu
 • na přání zaměstnance provedeme i daňové přiznání fyzických osob
 • zpracování ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • vedení mzdových listů
 • příprava dokladů a zastupování při provádění kontrol ZP, ČSSZ, FÚ...
 • ... a další nezbytné operace pro potřeby úřadů a klienta


daňová přiznání

Zajišťujeme zpracování veškerých daňových přiznání včetně příloh, zejména daně z příjmů fyzických, právnických osob, silniční daň, daň z přidané hodnoty, souhrnné hlášení, vyúčtování daně ze závislé činnosti, daň z převodu nemovitostí, darovací daň a další ... včetně přiznání i pro klienty, kteří nám předají účetní výstupy zpracované mimo naši firmu.

Samozřejmostí přiznání k dani z příjmů fyzických osob je i vyhotovení Přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny a dále předání daňového kalendáře na následující rok. Automaticky zasíláme upozorňující e-maily s daňovými povinnostmi včetně příkazů k úhradě.

Ξ účetní a ekonomické poradenství

Poskytujeme účetní a ekonomické poradenství ve všech oblastech právnických a fyzických osob ...

Ξ zastupování před finančním úřadem a úřady státní správy

Na základě plné moci Vás zastoupíme před příslušným úřadem. Zastupujeme Vás jak v běžných záležitostech jako je registrace k jednotlivým daním, doručování, podání daňového přiznání, podání žádosti apod..

Zastupovat Vás budeme také při místních šetřeních a kontrolách.

Budete ušetřeni jakékoliv formy komunikace s úředníky

Ξ a něco navíc ...

Určitě jste se už ocitli v situaci, kdy by se Vám hodila pomoc s administrativou firmy. Nabízíme služby asistentky, které můžu být jednorázové anebo pravidelné několik hodin denně, týdně anebo měsíčně.

Je jen na Vás jak často a v jakém rozsahu naše služby využijete.

Našim cílem je:

 • ušetřit Váš čas, který potom můžete věnovat svému podnikání
 • ulehčit Vám život a ušetřit Vás zbytečného stresu

S čím Vám můžeme pomoci:

 • vybavíme úřady - správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, poštu ...
 • zabezpečíme administrativu Vaší firmy - fakturace, objednávky, korespondenci, archivaci dokladů, přípravu a doručení dokladů účetnímu ...
 • vyřizování elektronické pošty v zastoupení a její každodenní třídění
 • správu Vaší datové schránky
 • ... a další služby poskytujeme na základě Vašich požadavků

Diskrétnost a důvěryhodnost jsou základními atributy naší hodinové asistentky.

Pokud jste nenašli v naší nabídce to, co potřebujete, napište nám a my uděláme vše proto, abychom Vám pomohli.